vilong.congtythietke.vn


Thông Báo Về Việc Điều Chỉnh Giá Sản Phẩm

 

Công ty Vĩ Long vừa tổ chức lễ kỷ niệm 3 năm thành lập với những kết quả rất đáng khích lệ. Vinh quang này thuộc về Quí Khách hàng, Quí Đại lý và Quí đối tác của Công ty Vĩ Long, đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Vĩ Long.

 

Tri ân tình cảm đó chúng tôi đã hết lòng chia sẻ cùng Quí khách hàng, khi cả đất nước rơi vào cơn sốt giá, Công ty đã nỗ lực kềm giữ giá bán hàng hóa cho đến nay.

 

 Nhưng tình hình hiện nay, tất cả các mặt hàng liên quan trực tiếp đến đời sống và đặc biệt là sản xuất kinh doanh đều tăng vọt như: Xăng dầu tăng liên tục (24/2/2011 vừa tăng đến 29/3/2011 tiếp tục tăng); Điện tăng 15,28%  kể từ 1/3/2011, chưa kể những mặt hàng khác (Chỉ riêng năm 2010 chỉ số giá tiêu dùng của nước ta tăng 11,75% ; Quí I /2011, chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục tăng 6,12%.  số liệu của Tổng Cục Thống kê)

 

            Trước thực trạng này, để có thể tồn tại và thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chúng tôi bắt buộc phải điều chỉnh giá bán. công ty Vĩ Long trân trọng thông báo việc điều chỉnh giá bán hàng hóa cụ thể như sau:

 

Tên hàng hóa

ĐVT

Giá bán hiện nay

(có VAT)

Giá bán điều chỉnh

(có VAT)

Máy Hiệu ứng nhiệt VL03

Bộ

3.580.500 Đ

3.990.000 Đ

Thuốc bột

Gói

     84.000 Đ

     119.000 Đ

 

  Giá bán điều chỉnh tại thông báo này được áp dụng kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2017

                                                                                               

                                                                                TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Nơi nhận:

-    TT CSKH, ĐIỂM CSKH     

-   Lưu VP.