vilong.congtythietke.vn


Thành phố Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng

Đọc thêm...
 

Tỉnh Cà Mau

Tỉnh Cà Mau

Đọc thêm...
 

Tỉnh Sóc Trăng

Tỉnh Sóc Trăng

Đọc thêm...
 

WIPO tập huấn định giá TSTT cho Việt Nam

Vừa qua tại Ks. Viễn Đông, Quận 1, Thành phố HCM tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới ( WIPO) tập huấn cho

Việt Nam về kỹ thuật thẩm định giá Tài sản trí tuệ. Đến dự có Ông Hòang Văn Tân - Cục phó Cục sở hữu trí tuệ

Tham gia tập huấn là các cá nhân tổ chức phụ trách về TSTT của Trường, Viện, Doanh nghiệp.

Các giảng viên đến từ Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới gồm:

1. Mrs. Olga Spasic Trưởng bộ phận sáng tạo, Phòng sáng tạo, WIPO

2.Tiến sĩ Robert Sanders Giảng viên Đại học QG Singapore - DV SHTT tòan cầu LLP

3. Tiến sĩ Cercil Chuyên viên thẩm định giá quốc tế về SHTT

Cục phó Cục SHTT Việt Nam chụp hình lưu nịêm cùng các Đại diện

Các giảng viên đến từ Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO cùng Ban giám đốc Vĩ Long

 
Trang 6 trong tổng số 13

Tìm kiếm

Khách trực tuyến

Hiện có 43 khách Trực tuyến

Tư vấn trực tuyến

Bộ đếm truy cập