vilong.congtythietke.vn


Thông báo chương trình KM

TT

HỌ TÊN ĐẠI LÝ

ID

Thành tícn đạt KM

SL

NGÀY

Đơn vị BC

Lũy kế

1

Nhóm KD Sài Gòn

 

10 VL03

10

3

Vp Cty

 

2

Nhóm KD Sài Gòn

 

1000 xịt

10

5

Vp Cty

 

3

Nguyễn Bá Châu

 

VL03

1

5

CN VL

 

4

Võ Thị Khánh Lynh

 

VL03

1

5

CN VL

 
5

Nguyễn Ngọc Tuấn

 

VL03

1

5

CN VL

 
6

Võ Văn Hận

 

VL03

1

5

CN CT

 
7

Nguyễn T Bạch Huệ

 

VL03

1

5

CN CT

 
8

Trương Thanh Phong

 

VL03

1

5

CN ĐT

26

9  Chương trình tết TB Nguyễn Thị Loan  

 

VL03

 

55

 

11-23

 

Miền Tây

 

81

10 Nguyễn Văn Cu Em  

VL03

1

18

CNHG

82

11 Trần Phước Thiện   VL03 1 18 CNHG 83
 

Tìm kiếm

Khách trực tuyến

Hiện có 7 khách Trực tuyến

Tư vấn trực tuyến

Bộ đếm truy cập