vilong.congtythietke.vn


Khai trương VPĐD Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Ngày 6/6/2010, Công ty Vĩ Long tiến hành khai trương VPĐD Công ty tại Tp. Pleiku tỉnh Gia Lai.

Trưởng VPĐD: Bà Phạm Thị Từ Vân - 0914 170 415.

Địa chỉ: 68 Cao Bá Quát, tổ 3, phường Yên Đỗ, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.


Hình ảnh khai trương VPĐD Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Thành phần tham dự khai trương gồm có:

Giám đốc Kinh doanh Chi nhánh Miền Trung - Tây Nguyên: Bà Nguyễn Thị Hiền.

Đông đảo khách hàng và người tiêu dùng địa phương.