vilong.congtythietke.vn


Văn phòng Tỉnh Điện Biên

Địa chỉ: 28 tổ 4, P. Nam Thanh, Tp.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Đại diện: Bác sĩ CKII Hoàng Thị Tỉnh.