vilong.congtythietke.vn


Vĩ Long chính thức trở thành Hội viên Hội TBYTVN

Vào ngày 8/11/2010 Công ty Vĩ Long đã chính thức trở thành Hội viên Hội thiết bị y tế Việt Nam theo Quyết định số 52/2010/QĐ-TWH của Ban Thường vụ Hội thiết bị y tế Việt Nam.

Vĩ Long là một trong những đơn vị tiên phong trong sản xuất Trang thiết bị y tế nhằm hiện đại hóa Y học cổ truyền theo tinh thần Nghị quyết 24 của Bộ chính trị.