vilong.congtythietke.vn


Máy VL đạt Huy chương vàng Hàng Việt Nam chất lượng cao

Sản phẩm Máy Hiệu ứng nhiệt VL do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vĩ Long nghiên cứu chế tạo được LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT VIỆT NAM cấp chứng nhận là HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN.


Huy Chương Vàng

 

Giấy chứng nhận