Bộ Y Tế nghiệm thu Dự án

Máy vật lý trị liệu Royal đã được Cục Sở Hữu Trí Tuệ cấp GCNĐK Nhãn hiệu và Bằng độc quyền KDCN

Thành phần Hội đồng nghiệm thu gồm:

1. PGS TS Nghiêm Hữu Thành - Bệnh viện châm cứu Trung ương - Chủ tịch Hội đồng

2. PGS TS Trần Thị Oanh - Cục KH công nghệ và Đào tạo - BYT - Phó CT Hội đồng

3. Ks Cao Thị Vân Điểm - Chuyên gia độc lập - Ủy viên

4. PGS TS Nguyễn Tiến Dũng - ĐH Bách khoa Hà Nội - Ủy viên

5. PGS TS Nguyễn Thị Lệ - BV Đại học YD TPHCM - Ủy viên

6. PGS TS Cao Phi Phong - Chuyên gia thần kinh BV 115 - Ủy viên

7. Ths Hoàng Thị Minh Tâm - Chuyên gia độc lập Bộ KHCN - Ủy viên

 

Quang cảnh Hội đồng nghiệm thu tại Viện Pastuer TP.HCM

Dưới đây là hình ảnh của sản phẩm trước khi thực hiện Dự án cấp Bộ

Sản phẩm Dự án cấp Bộ

Máy vật lý trị liệu Royal đã được Cục Sở Hữu Trí Tuệ cấp GCNĐK Nhãn hiệu và Bằng độc quyền KDCN