Công nhận

iso 13485 24.04.2020

Chứng nhận ISO 13485

Công ty Vĩ Long được tổ chức Chứng nhận quốc tế của Australia cấp Chứng nhận ISO 13485

Máy VL đạt Huy chương vàng Hàng Việt Nam chất lượng cao

Sản phẩm Máy Hiệu ứng nhiệt VL do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vĩ Long nghiên cứu chế tạo được LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT VIỆT NAM cấp chứng nhận là HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN.