Điểm từ thiện số 3 Từ Tâm

Tin vui cho bà con tại Cà Mau khi có 1 phòng khám từ thiện mới để phục vụ bà con gần xa...

Tin vui cho bà con tại Cà Mau khi có 1 phòng khám từ thiện mới để phục vụ bà con gần xa vào mỗi thứ 3,5,7 hằng tuần.