QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Năm 2008:  Công ty Vĩ Long thành lập với mục tiêu ban đầu thương mại các sản phẩm sức khỏe, mong muốn mang đến “ Hạnh phúc đích thực” cho người tiêu dùng, lấy khách hàng làm gốc để phát triển và chia sẻ lợi nhuận.

Năm 2010: Phát triển sản xuất thiết bị y tế y học cổ truyền song song với thương mại;

Năm 2011: Phát triển sản xuất thực phẩm chức năng, thuốc cổ truyền;

Năm 2012 – 2016: Tái cấu trúc Công ty theo hướng trọng tâm phát triển tài sản trí tuệ;

Năm 2017 đến nay: Chuyển hướng đầu tư Quyền sở hữu trí tuệ, phát triển sản phẩm mới, xác lập quyền sở hữu trí tuệ, li xăng cho đơn vị sản xuất, thương mại. Hợp tác đầu tư phòng khám y học cổ truyền và hỗ trợ các cơ sở khám chữa bệnh từ thiện.

TỔ CHỨC

Công ty Vĩ Long là Thành viên của các Tổ chức:

-Mạng lưới Thương mại hóa tài sản trí tuệ thế giới

-Hội Thiết bị y tế Việt Nam

-Hội Sáng chế Việt Nam

-Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia

-Hội Nam Y Việt Nam

-Hiệp hội các Nhà kinh doanh Dược Việt Nam

-Viện Quản trị tài sản trí tuệ Minh Đức.