Kết quả bình chọn

KẾT QUẢ BÌNH CHỌN CHƯƠNG TRÌNH "NHÀ SÁNG CHẾ"

Công ty Vĩ Long vui mừng Thông báo Kết quả bình chọn Chương trình Nhà sáng chế với số

phiếu bình chọn cao nhất trong 3 Sáng chế thuộc về Nhà sáng chế Phan Thị Châu với 80% số lượng phiếu bầu.

Công ty Vĩ Long trân trọng cảm ơn Quý khách hàng, Quý Anh/Chị Đại lý, Quý bạn xem 

truyền hình đã bình chọn cho sản phẩm Máy Hiệu ứng nhiệt VL.