Khau trang y te CFS, CE, FDA

Liên hệ
Mô tả: Khau trang y te 3 lop giay khang khuan, 4 lop giay khang khuan
Chi tiết sản phẩm

Co 2 loai khau trang 3 lop giay khang khuan va 4 lop giay khang khuan

                                 3 lop vai khang khuan va 4 lop vai khang khuan

Khau trang y te 3 lop va 4 lop co day du CFS, CE, FDA va test report

Chi tiet vui long lien he 0949790492

Sản phẩm khác