Làm việc với Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ

Ngày 9/3/2018 tại Phòng họp Tòa nhà Intercontinental TPHCM diễn ra buổi làm việc giữa Hội sáng chế Việt Nam và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM

Đại diện Việt Nam có:

-Hội sáng chế Việt Nam có Bà Phan Thị Châu (Phó chủ tịch)

-Cộng đồng IAM TPHCM Bà Ưng Bích Ly (Phó chủ nhiệm) cùng Ls. Trần Văn Thôi ( Phó chủ nhiệm)

Đại diện Mỹ có:

-Bà Kitisri Sukhapinda ( Tùy viên SHTT phụ trách khu vực Đông Nam Á)

 -Mr Teerin Charoenpot:( Chuyên gia cao cấp IP Đại sứ quán Mỹ tại Bangkok)

 -Bà Nguyễn Thị Nhã Trang ( Chuyên viên Phòng kinh tế, chính trị Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM)

Hai Bên đã có buổi làm việc trên tinh thần cởi mở, phía Mỹ ngạc nhiên và đánh giá cao khi biết tại TPHCM có Cộng đồng nghiên cứu thực hành Quản trị TSTT, Bà Kitisri Sukhapinda cũng chia sẻ một sô hình thức hoạt động Quản lý lĩnh vực SHTT của các nước mà Bà đang công tác như : Mỹ, Thái Lan, Phillipin, Singapore.

 

Từ trái qua: Mr Teerin Charoenpot, Mrs Kitisri Sukhapinda, Mrs Phan Thi Châu, Ms Ưng Bích Ly, Mr Hoàng Linh, Ls Thôi