Nước ngoài

campuchia 01.08.2010

Xúc tiến thương mại thị trường Campuchia

Hình ảnh Vĩ Long tham gia xúc tiến thương mại tại thị trường Campuchia.
1516962535-701-b--i-ti---n-d--ng7-1516957772-width761height831 26.06.2010

Tham gia Hội chợ thương mại Việt - Lào do Bộ Công thương chủ trì

Nhằm thúc đẩy việc quảng bá hình ảnh Công ty và tạo lập kênh phân phối hàng hóa ra nước ngoài. Vĩ Long tiến hành tham gia Hội chợ thương mại Việt - Lào do Bộ Công thương chủ trì.