Phối hợp ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức Lớp KTV TBYT

 Vừa qua tại Đoàn 30 TP Cần Thơ Công ty Vĩ Long kết hợp cùng Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức

 Lớp học" Đại lý Thiết bị y tế - Máy Hiệu ứng nhiệt VL" cho 50 Học viên là Đại lý của Vĩ Long.

 

 Ông Hứa Phú Doãn đại diện Đại học Nguyễn Tất Thành phát biểu Tổ chức Lớp học

 

 Ông Văn Phú Hoàng Linh - Phó TGĐ Vĩ Long phát biểu khai mạc Lớp học  

 

TSKH Vũ Công Lập cùng với Đại lý Tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang

 

 TSKH Vũ Công Lập cùng với Đại lý Tỉnh Cà Mau

 

TSKH Vũ Công Lập với Đại lý Tỉnh Kiên Giang

 

TSKH Vũ Công Lập cùng với Đại lý Tỉnh Gia Lai, Kon Tum

 

TSKH Vũ Công Lập cùng Đại lý Cần Thơ, Cà Mau, Kiên Giang, Vĩnh Long

 

TSKH Vũ Công Lập cùng Đại lý Tỉnh Vĩnh Long

 

 TSKH Vũ Công Lập cùng Đại lý Tỉnh Cần Thơ, Vĩnh Long

 

 TSKH Vũ Công Lập cùng cùng BGĐ Vĩ Long và Trường ĐH Nguyễn Tất Thành