Sinh nhật Vĩ Long lần 1 năm 2009

Đơn ca đoàn Bến Tre

Xuất phát tại Văn phòng Công ty

Chụp hình lưu niệm tại Resort Hải Âu

Trước Resort Hải Âu

Tiết mục văn nghệ của đoàn Lào

Quản lý 5, Quản lý 3 đoàn Lào chụp hình lưu niệm với TGĐ

Đoàn Đà Nẵng chụp hình lưu niệm cùng TGĐ

Giao lưu 2 miền

Tiết mục văn nghệ của đoàn Cà Mau

Đoàn Gia Lai

Tiết mục văn nghệ của đoàn Đà Nẵng

Tiết mục văn nghệ của đoàn Đà Nẵng