Tặng MÁY HIỆU ỨNG NHIỆT VL cho Hội chữ thập đỏ thị xã Tây Ninh

Ông Văn Phú Hoàng Linh: PTGĐ tặng MÁY HIỆU ỨNG NHIỆT VL cho Hội từ thiện- Hội chữ thập đỏ Tỉnh Tây Ninh.

Đại diện có Ông:  

1. Ông Nguyễn Văn Nguyên: Phó CT Hội chữ thập đỏ Tỉnh Tây Ninh ( bên phải ngoài cùng)
2, Ông Phan Văn Cưu: Chủ tịch Hội từ thiện - Chữ thập đỏ Tỉnh Tây Ninh ( phía ngoài bên trái)

 

Lễ khai trương

 

PTGĐ tặng máy