Thông báo giá bán VL04

THÔNG BÁO
Số:24/10 TB-VL-2012

Công ty Cổ phần Thương mại và đầu tư Vĩ Long trân trọng thông báo đến:
- Quí Khách hàng
- Quí Đại lý 
- Quí Đối tác
Chương trình hỗ trợ giá cho người tiêu dùng của sản phẩm Máy Hiệu ứng nhiệt VL04 sắp kết thúc, vì vậy giá bán lẻ Máy Hiệu ứng nhiệt VL04 sẽ quay về giá cũ, cụ thể như sau:  

TT

Tên sản phẩm

Đơn vị tính

Giá bán

chưa VAT

VAT 5%

Giá bán

đã có VAT

02

Máy Hiệu ứng nhiệt VL04, đóng gói vali cao cấp

Bộ

3.200.000đ

160.000đ

3.360.000đ

 Thời hạn áp dụng: Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2012

Công ty Vĩ Long trân trọng thông báo./.
                                                              
                                                                               Công ty CP Thương Mại và Đầu Tư Vĩ Long

                                                                                                    Phó tổng giám đốc

                                                                                                            ( Đã ký)