Thông báo thay đổi bao bì Bột dược liệu An Phúc Bình

Kể từ ngày 1/4/2019 bao bì Bột dược liệu An Phúc Bình sẽ thay đổi thành Bột thảo dược An Phúc Bình

 

Hình thức bao bì CŨ và MỚI ( Mặt trước)

Hình thức bao bì CŨ và MỚI ( Mặt sau)