Thương mại hóa sáng chế

Đến dự có

Cục Phát triển thị trường Bộ KHCN: Ông Phạm Hồng Quất - Cục phó

Ngoài ra còn có các Trưởng Phòng khoa học các Trường Đại học: Bách khoa, KHXH&NV...

Các Lãnh đạo Công ty có sáng chế, Đại diện IPO Việt Nam

Đặc biệt có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Phần Lan, Giáo sư của Đại học Aaito Phần Lan

 

Ban giám đốc Vĩ Long là Thành viên Mạng lưới Thương mại hóa sáng chế