Tiệc chiêu đãi leader

Ngày 30 tháng 07 năm 2012 tại Resort Victory Cần Thơ diễn ra Tiệc chiêu đãi leader có thành tích kinh doanh xuất sắc Tháng 07.2012.

Ban giám đốc Công ty cùng các leader

 

Tại sảnh của Resort Victory

 

Phía sau Resort Victory

 

Các leader thể hiện quyết tâm nâng cao thành tích kinh doanh tốt hơn trong T8

 

Tại bàn tiệc Chúc mừng leader