Triển khai Dự án Máy VLTL Royal với Sở KHCN An Giang

Ngày 5.4.2019 tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Tỉnh An Giang ...

Ngày 5.4.2019 tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Tỉnh An Giang Công ty Vĩ Long kết hợp cùng Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Tỉnh An Giang đã tổ chức Buổi hướng dẫn sử dụng Máy VLTL Royal cho các đối tượng được thụ hưởng Dự án Máy VLTL Royal. 

Với sự có mặt của: 

Công ty Vĩ Long: Bà Phan Thị Châu: Tổng giám đốc

Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN: Ông Nguyễn Văn Tùng: Giám đốc Trung tâm

Hội đông y Tỉnh An Giang: Ông Trần Quang Thảo: Phó chủ tịch 

Cùng nhiều cán bộ của TT ứng dụng và hơn 10 đối tượng được thụ hưởng chương trình đại diện cho 5 huyện, Thành phố thuộc Tỉnh An Giang

Bà Phan Thị Châu - Tổng giám đốc phát biểu khai mạc

Các cán bộ quản lý của TT ứng dụng và Hội đông y Tỉnh cùng Ban lãnh đạo Công ty Vĩ Long

Hội trường

Hướng dẫn sử dụng Máy VLTL Royal

Các học viên chăm chú nghe và thực hành