Triển khai Quy chế Quản trị TSTT

Nhằm giúp Người lao động nhận thức rõ về tầm quan trọng của Tài sản trí tuệ. Vào ngày 16 tháng 6 năm 2013 tại TP. Cần Thơ Công ty đã tổ chức buổi triển khai Quy chế Quản trị TSTT cho đội ngũ cán bộ, nhân viên các Tỉnh miền Tây Nam Bộ. Dứới sự hỗ trợ nhiệt tình của Câu lạc bộ IAM practice có:

1, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hòang Liên Trưởng phòng Trung tâm thông tin - Sở KHCN TPHCM

2, Ths luật Nguyễn Thị Thanh Hoa: Trưởng phòng pháp chế Công ty có vốn đầu tư nước ngòai

3, Ks. Thân Thế Hào: Chủ DNTN - Nhà sáng chế

4, CN. Trần Thị Tuyết Nhung : Sàn giao dịch công nghệ TPHCM

 

Ông Văn Phú Hòang Linh - Phó TGĐ triển khai Quy chế Quản trị TSTT của Công ty Vĩ Long

 

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hòang Liên triển khai về những lợi thế kinh doanh khi nắm giữ TSTT

 

Kỹ sư - Nhà sáng chế - Giám đốc DNTN Thân Thế Hào trình bày về các Khái niệm về TSTT

 

CN. Trần Thị Tuyết Nhung triển khai Chuyên đề về Bảo mật

 

Ths Luật Nguyễn Thị Thanh Hoa triển khai Chuyên đề Pháp luật liên quan đến TSTT

 

Tòan cảnh Hội trường

 

Tòan cảnh Hội trường

Tòan cảnh Hội trường 3