Tuyên dương – Khen thưởng 2012

Vào đêm 16/09/2012 tại Cần Thơ diễn ra Lễ tôn vinh Danh hiệu cho các Anh, chị Đại lý đạt kết quả kinh doanh xuất sắc trong Tháng 08/2012.

Tập thể hát bài hát Vĩ Long

 

Tập thể hát bài hát Vĩ Long

 

Bà Nguyễn Thị Hiền - TV.HĐQT trao Chứng nhận Danh hiệu Quản lý

 

Chủ tịch Vĩ Long Văn Phú Hoàng Linh trao CN Danh hiệu Trưởng nhóm

 

Ban giám đốc cùng trao Chứng nhận Danh hiệu Trưởng Ban Nguyễn Thị Loan

 

Cùng nhau liên hoan

 

Cùng nâng ly chúc mừng